QRF Header Image

Specifieke transacties

Inbreng in natura van negen handelspanden te Antwerpen en Oostende

De Raad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder van Qrf City Retail heeft op 30 januari 2019 binnen het kader van het toegestaan kapitaal haar goedkeuring gegeven aan de inbreng in natura van negen handelspanden in Antwerpen (Meirbrug-Schoenmarkt) en Oostende (Kapellestraat 65, Adolf Buylstraat 33, Adolf Buylstraat 35, Adolf Buylstraat 42 en Adolf Buylstraat 44). Deze inbreng leidde tot een versterking van het eigen vermogen met 23,8 MEUR en de uitgifte van 1.487.500 nieuwe aandelen.

Inbreng in natura van zes handelspanden te Antwerpen en Oostende

De Raad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder van Qrf City Retail heeft op 27 oktober 2017 binnen het kader van het toegestaan kapitaal haar goedkeuring gegeven aan de inbreng in natura van zes handelspanden in Antwerpen (Wiegstraat 4, Wiegstraat 6 en Schrijnwerkersstaat 15) en Oostende (Kapellestraat 105, Adolf Buylstraat 1A en Adolf Buylstraat 36). Deze inbreng leidde tot een versterking van het eigen vermogen met 12,50 MEUR en de uitgifte van 536.020 nieuwe aandelen.

Inbreng in natura van twee handelspanden te Antwerpen

De Raad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder van Qrf City Retail heeft op 21 december 2016 binnen het kader van het toegestaan kapitaal haar goedkeuring gegeven aan de inbreng in natura van twee handelspanden in Antwerpen, Schuttershofstraat 58 en Wapper 14-16. Deze inbreng leidde tot een versterking van het eigen vermogen van 7,68 MEUR en de uitgifte van 321.285 nieuwe aandelen.

Opslorping van Imrohem NV door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, met overdracht van het vermogen aan Qrf

Na aankoop op 8 september 2015 van 100% van de aandelen van de vennootschap Imrohem NV met als voornaamste actief een handelspand gelegen te Aalst, Nieuwstraat 29-33, werd een fusievoorstel neergelegd tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van Imrohem NV en Qrf.

De Raad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder van Qrf heeft op 6 februari 2017 de met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting goedgekeurd, overeenkomstig artikel 676, 1° juncto artikel 719 tot en met 727 van het Wetboek van vennootschappen.

Document Upload date Grootte Type Share
2017-02-06 Akte Fusie Imrohem NV 17.07.2017 0.4 MB
2016-12-05 Fusievoorstel Imrohem NV 05.12.2016 3.4 MB

Opslorping van TT Center Plus NV door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, met overdracht van het vermogen aan Qrf

Na overname en gedeeltelijke inbreng in natura op 9 december 2015 van 100% van de aandelen van de vennootschap TT Center Plus NV met als voornaamste actief een handelspand gelegen te Hasselt, Koning Albertstraat 48-50, werd een fusievoorstel neergelegd tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van TT Center Plus NV en Qrf.

De Raad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder van Qrf heeft op 6 februari 2017 de met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting goedgekeurd, overeenkomstig artikel 676, 1° juncto artikel 719 tot en met 727 van het Wetboek van vennootschappen.

Document Upload date Grootte Type Share
2017-02-06 Akte Fusie TT Center Plus NV 17.07.2017 0.4 MB
2016-12-05 Fusievoorstel TT Center Plus NV 05.12.2016 3.9 MB

Opslorping van Prado BVBA door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, met overdracht van het vermogen aan Qrf

Na aankoop op 24 juni 2015 van 100% van de aandelen van de vennootschap Prado BVBA met als voornaamste actief een handelspand gelegen te Gent, Langemunt 61-63, werd een fusievoorstel neergelegd tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van Prado BVBA en Qrf.

De Raad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder van Qrf heeft  op 17 oktober 2016 de met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting goedgekeurd, overeenkomstig artikel 676, 1° juncto artikel 719 tot en met 727 van het Wetboek van vennootschappen.

Document Upload date Grootte Type Share
2016-10-17 Akte Fusie Prado BVBA 17.10.2016 0.4 MB
2016-08-16 Fusievoorstel Prado BVBA 22.08.2016 3.8 MB

Gedeeltelijke inbreng in natura van de aandelen van de vennootschap RIGS NV

De Raad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder van Qrf heeft op 30 juni 2016 binnen het kader van het toegestaan kapitaal haar goedkeuring gegeven aan de inbreng in natura van een gedeelte van de aandelen van de vennootschap RIGS NV, eigenaar van een handelspand gelegen te Hasselt, Demerstraat 21-25. Deze inbreng leidde tot een kapitaalverhoging van 7,94 MEUR en de uitgifte van 325.466 nieuwe aandelen.

Het saldo van de aandelen van de vennootschap RIGS NV werden op dezelfde dag verworven door Qrf en betaald in cash. Zodoende werd op 30 juni 2016 100% van de aandelen van de vennootschap RIGS NV verworven door Qrf. 

Opslorping van LeDi137 NV door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, met overdracht van het vermogen aan Qrf

Na aankoop op 13 augustus 2014 van 100% van de aandelen van de vennootschap LeDi137 NV met als voornaamste actief een handelspand gelegen te Leuven, Diestsestraat 137, werd een fusievoorstel neergelegd tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van LeDi137 NV en Qrf.

De Raad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder van Qrf heeft op 18 februari 2016 de met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting goedgekeurd, overeenkomstig artikel 676, 1° juncto artikel 719 tot en met 727 van het Wetboek van vennootschappen.

Document Upload date Grootte Type Share
2016-02-18 Akte Fusie LeDi137 NV 18.02.2016 0.3 MB
2015-12-18 Fusievoorstel LeDi137 NV 28.12.2015 4.0 MB

Overdracht en gedeeltelijke inbreng in natura van de aandelen van de vennootschap TT Center Plus NV

De Raad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder van Qrf heeft op 9 december 2015 binnen het kader van het toegestaan kapitaal haar goedkeuring gegeven aan de inbreng in natura van een gedeelte van de aandelen van de vennootschap TT Center Plus NV, eigenaar van een handelspand gelegen te Hasselt, Koning Albertstraat 48-50. Deze inbreng leidde tot een kapitaalverhoging van 8,91 MEUR en de uitgifte van 383.363 nieuwe aandelen.

Het saldo van de aandelen van de vennootschap TT Center Plus NV werden op dezelfde dag verworven door Qrf (en haar 100% dochtervennootschap LeDi137 NV) en betaald in cash. Zodoende werd op 9 december 2015 direct en indirect 100% van de aandelen van de vennootschap TT Center Plus NV verworven door Qrf.   

Inbreng in natura van een handelscomplex te Leuven door AXA Belgium NV

De Raad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder van Qrf heeft op 8 december 2015 binnen het kader van het toegestaan kapitaal haar goedkeuring gegeven aan de inbreng in natura van een handelscomplex gelegen te Leuven, Bondgenotenlaan 58. Deze inbreng leidde tot een kapitaalverhoging van 14,73 MEUR en de uitgifte van 633.680 nieuwe aandelen.  

Opslorping van ToMa20 NV door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, met overdracht van het vermogen aan Qrf

Na aankoop op 28 februari 2014 van 100% van de aandelen van de vennootschap ToMa20 NV met als voornaamste actief een handelspand gelegen te Tongeren, Maastrichterstraat 20, werd een fusievoorstel neergelegd tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van ToMa20 NV en Qrf.

De Raad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder van Qrf heeft op 27 oktober 2015 de met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting goedgekeurd, overeenkomstig artikel 676, 1° juncto artikel 719 tot en met 727 van het Wetboek van vennootschappen.

Document Upload date Grootte Type Share
2015-06-23 Fusievoorstel ToMa20 NV 06.07.2015 6.9 MB
2015-10-27 Akte Fusie ToMa20 NV 06.07.2015 1.0 MB

Inbreng in natura van twee handelspanden te Namen en Antwerpen

De Raad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder van Qrf heeft op 24 juni 2015 binnen het kader van het toegestaan kapitaal haar goedkeuring gegeven aan de inbreng in natura van 2 handelspanden gelegen te Namen, Rue de Fer 10, en Antwerpen, Kammenstraat 34. Deze inbreng leidde tot een kapitaalverhoging van 4,73 MEUR en de uitgifte van 193.097 nieuwe aandelen.

Opslorping van Century Center Parking NV door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, met overdracht van het vermogen aan Qrf

In navolging van de aankoop door Qrf op 27 april 2014 van 100% van de aandelen van de vennootschap Century Center Parking NV met als voornaamste actief een erfpacht op de parking van Century Center, gelegen aan de Vestingstraat te Antwerpen, werd een voorstel neergelegd tot een met een fusie door overneming tussen gelijkgestelde verrichting tussen Century Center Parking NV en Qrf.   

De Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders heeft op 7 november 2014 besloten de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting goed te keuren. 

Transactiedocumenten bij IPO