QRF Header Image

Jaarresultaten 201820.02.2019

Kerncijfers per 31/12/2018

De meest actuele definitie van de hier gebruikte termen kan u, in voorkomend geval, steeds terugvinden in het Lexicon van het meest recente jaarverslag van Qrf.

EPRA resultaat 8,60 MEUR
EPRA resultaat per aandeel 1,52 EUR
Reële Waarde vastgoedportefeuille 271,79 MEUR
Contractuele huren op jaarbasis 15,39 MEUR
Bezettingsgraad 94,82%
Spreiding van de portefeuille (binnenstedelijk) 89%
NAV per aandeel (IFRS) 22,82 EUR
NAV per aandeel (EPRA) 23,11 EUR
Schuldgraad 52,12%
Brutodividend per aandeel 0,80 EUR

Het volledige persbericht kan u hier downloaden