QRF Header Image

Qrf City Retail zet belangrijke stap in de herontwikkeling van het Century Center in Antwerpen26.06.2019

Qrf City Retail zet belangrijke stap in de herontwikkeling van het Century Center in Antwerpen Het iconische Century Center complex, gelegen op de Keyserlei in Antwerpen, deed eerst dienst als hotel en werd in 1979 omgevormd tot een winkelgalerij en kantorencomplex.

Het deel van het Century Center dat eigendom is van Qrf is gewaardeerd op 26,8 MEUR (Reële waarde van de erfpachtrechten geschat op 26,0 MEUR en 0,8 MEUR voor de participatie (51%) in Century Center Freehold BVBA) , goed voor 9,2% van de totale vastgoedportefeuille van Qrf. Het deel Qrf omvat een winkelgalerij met een dertigtal units en een parkeergarage.

De overige delen van het complex zijn in handen van de investeringsmaatschappij Baltisse. Na een jarenlange standstill om het project te kunnen ontwikkelen, heeft Qrf een bindend akkoord gesloten met Baltisse voor de gezamenlijke herontwikkeling van het Century Center complex.

Door deze samenwerking zal het volledige complex als één geheel worden herontwikkeld tot een project dat retail combineert met parkings en kantoren, welke zullen voldoen aan de hedendaagse noden.

De samenwerking zal verlopen door middel van een inbreng door Baltisse en Qrf van hun respectievelijke eigendomsbestanddelen in joint venture vennootschappen. Qrf zal als gevolg van deze overeenkomst, op het ogenblik van inbreng (voor een waarde van 19,2 MEUR) 30% in de joint venture vennootschappen aanhouden en daar bovenop een cash bedrag van 7,6 MEUR ontvangen. Deze verrichtingen worden gewaardeerd aan reële waarde. Partijen streven naar een inbreng in de tweede helft van 2020, afhankelijk van het verkrijgen van de nodige stedenbouwkundige vergunningen. Tijdens de periode tot aan inbreng behoudt Qrf de huurinkomsten op haar eigendomsbestanddelen.

William Vanmoerkerke, CEO Qrf City Retail:

“Met deze transactie wordt zowel op korte als op lange termijn waardecreatie voor de aandeelhouder gerealiseerd. Ten eerste, bouwen we onze positie in het Century Center af, waardoor het gewicht van het Century Center in de totale portefeuille daalt. Ten tweede, stappen we in een sterk ontwikkelingsverhaal, op èèn van de beste locaties van Antwerpen, samen met een partij die een bewezen expertise en know-how heeft in het realiseren van dergelijke projecten.”