QRF Header Image

Resultaten over het eerste kwartaal van 201908.05.2019

Kerncijfers per 31/03/2019

De meest actuele definitie van de hier gebruikte termen kan u, in voorkomend geval, steeds terugvinden in het Lexicon van het meest recente jaarverslag van Qrf City Retail.

Reële Waarde van de vastgoedportefeuille 291,68 MEUR
Contractuele huren op jaarbasis 15,9 MEUR
Bezettingsgraad 94,76%
Aandeel binnenstedelijk winkelvastgoed 90%
NAV per aandeel (IFRS) 21,03 EUR
NAV per aandeel (EPRA) 21,38 EUR
Schuldgraad 48,19%

Het volledige persbericht kan u hier downloaden.