QRF Header Image

Strategie

Qrf City Retail is een beursgenoteerde vastgoedvennootschap die investeert in winkelpanden in België en Nederland.

De Strategie van Qrf City Retail kan worden samengevat in vier pijlers: Golden Mile, Diversificatie, Conservatieve financiering en Maatschappelijke voetafdruk.

In zijn investeringsstrategie richt Qrf City Retail zich uitdrukkelijk op de verwerving, de renovatie of ontwikkeling, de verhuur en het beheer van winkelvastgoed gelegen in de dominante winkelstratenin grootsteden en regionale steden.

 • Focus op binnenstedelijke winkels die zich bevinden binnen de zogenaamde Golden Mile van grootsteden en regionale steden. Hierbij gaat Qrf City Retail steeds op zoek naar ambitieuze steden met een actieve politiek van stadsontwikkeling en city marketing;
 • Klemtoon op panden met een minimum gevelbreedte van vijf meter. Daarnaast concentreert Qrf City Retail zich op transacties met een Investeringswaarde van minstens 1 MEUR om enerzijds een efficiënt beheer te garanderen en anderzijds om te investeren in een segment waarin er minder concurrentie is van de particuliere belegger;
 • Oog voor een hoge kwaliteit van de panden. De kwaliteit van het pand uit zich in een combinatie van een optimale technische staat alsook bereikbaarheid en mobiliteit, de aantrekkelijkheid van de straat en de flexibiliteit van het pand;
 • In zijn spreidingsstrategie beoogt Qrf City Retail een evenwichtige spreiding van het vastgoed op basis van de ligging, de huurderssamenstelling en het gewicht van de individuele panden. Een brede spreiding over alle sectoren van de detailhandel;
 • Een evenwichtige geografische spreiding. Qrf City Retail is reeds aanwezig in steden zoals Aalst, Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven, Luik, Mechelen, Namen in België en Maastricht, Zwolle, Enschede, Nijmegen en Den Bosch in Nederland;
 • Geen enkel vastgoedgeheel mag uitgedrukt in Reële Waarde meer dan 20% uitmaken van haar geconsolideerde activa.

Wat betreft de financiële strategie van Qrf City Retail, hanteert het een conservatieve financieringsstrategie die zicht richt op het beperken van de schuldgraad en het indekken tegen renteschommelingen, met actief beheer van het vastgoed en een langetermijnstrategie met de huurders.

 • Een conservatieve Schuldgraad van maximaal 55% als doel, hoewel de maximaal toegelaten Schuldgraad volgens de wet van 12 mei 2014 betreffende de GVV’s 65% bedraagt. Op 31 december 2017 bedroeg de Schuldgraad 52,69%;
 • Minstens 75% van haar financiële schulden indekken tegen renteschommelingen. Op 31 december 2017 waren 92,98% van de opgenomen kredietlijnen ingedekt door middel van Interest Rate Swaps;

Verder houdt Qrf City Retail zich aan een strategie waarin duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staan.

 • Aandacht voor energieverbruik, afvalbeheer, mobiliteit en veiligheid. Het doel is een zo hoog mogelijk comfort en belevingsniveau te behalen voor zowel de klant als de winkelmedewerker;
 • Een duurzaam meerjarig onderhouds- en investeringsplan met een uitgebreide risicoanalyse per pand;
 • Ondersteuning van projecten en kunstenaars die de binnenstad belichten en aangenamer maken;
 • Een proactieve relatie met de lokale besturen en andere stakeholders van de steden waarin het actief is met als doel het bewaken en verbeteren van de veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en de uitstraling van de winkelstraten waarin Qrf City Retail investeert.

Ter ondersteuning van deze strategische pijlers is het voor Qrf City Retail bijzonder belangrijk kennis te hebben van de winkelvastgoedmarkt van vandaag en inzicht te verwerven in de tendensen van morgen door het voeren van onderzoeken en het volgen van trends. Qrf City Retail voert daarom regelmatig consumentenonderzoeken uit in samenwerking met Q&A Consultancy.